ตลาดน้ำอัมพวา

        ท่านสามารถเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อสินค้าจากตลาดน้ำ
        เช่น ผลไม้สดจากสวน อาหารทะเลสดย่าง ก๋วยเตี๋ยวเรือ
        ขนมไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นบรรยากาศย้อนยุคที่หาได้ยากยิ่ง
        สำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวตลาดน้ำยามเย็นสามารถเดิน
        ทางจากที่พักได้อย่างสะดวกหลายทาง เช่น

    
                - เดินทางโดยเรือโดยสารจากที่พัก
    
                - เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว