ตักบาตรยามเช้า

     สูดอากาศบริสุทธิ์ริมน้ำพร้อมกับอิ่มบุญ
     กับการตักบาตรยามเช้า ซึ่งท่านสามารถ
     ตักบาตรได้ที่ท่าน้ำหน้าที่พัก ซึ่งจะพิเศษ
     กว่าการตักบาตรปกติทั่วไปเพราะที่นี่
     พระภิกษุสงฆ์จะใช้เรือเป็นพาหนะในการ
     บิณฑบาต