สวนลิ้นจี่บ้านสวนสายน้ำ

     หากท่านมาเที่ยวอัมพวาช่วงเดือน มีนาคม
     ถึง เมษายน ของทุกปีท่านจะได้ลิ้มรส
     ลิ้นจี่เลิศรสของอัมพวาเพราะเป็นหน้าที่ลิ้นจี่
     ออกผล ยิ่งไปกว่านั้น หากท่านได้มาพักที่
     บ้านสวนสายน้ำอัมพวาท่านจะได้ดื่มด่ำ
     กับชีวิตชาวสวน วิธีเก็บลิ้นจี่จากต้น
      และท่านยังจะได้ลิ้มชิมรสลิ้นจี่
      ของบ้านสวนสายน้ำอีกด้วย