การเดินทางจากกรุงเทพโดยรถยนต์เดินทางได้ 2 เส้นทาง

1. ใช้ถนนพระราม2 (ทางหลวงแผ่นดินสาย 35)จากกรุงเทพประมาณ70กม.จากนั้นเข้าตัวเมืองสมุทรสงครามมาตาม ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ (ทางหลวงหมายเลข 325) ประมาณ5กม.ก่อนถึงสามแยกไฟแดง ที่แยกเข้าอำเภออัมพวา300เมตรให้เลี้ยวซ้ายที่ร้านเซเว่น อีเลปเว่น (โปรดดูแผนที่ประกอบ)ข้ามแม่น้ำมาตามแผนที่2กม.ก็ถึงบ้านสวนสายน้ำ

2. ใช้ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินสาย 4)ผ่านนครปฐม ถึงแยกบางแพ (ก่อนถึงตัวเมืองราชบุรีประมาณ 18กม) เลี้ยวซ้ายมาตาม ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ (ทางหลวงหมายเลข 325) ผ่านแยกหัวโพ แยกดอนคลัง ตลาดน้ำดำเนินสะดวกถึงสามแยกไฟแดง ที่แยกเข้าอำเภออัมพวา(ระยะทางจากแยกบางแพมาประมาณ36กม.) ผ่านแยกเข้าอำเภออัมพวา(ไม่เข้าตัวอำเภอ) ตรงไปทางตัวเมืองสมุทรสงคราม กลับรถที่กลับรถแรก ตรงมาเลี้ยวซ้ายที่ร้านเซเว่น อีเลปเว่น (โปรดดูแผนที่ประกอบ)ข้ามแม่น้ำมาตามแผนที่2กม.ก็ถึงบ้านสวนสายน้ำ .เส้นทางนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว เช่นตลาดดอนหวาย ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นต้น

การเดินทางจากจังหวัดภาคใต้โดยรถยนต์เดินทาง โดยใช้ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินสาย 4)จนถึงแยกวังมะนาว(ก่อนถึงตัวเมืองราชบุรี20กม.) ใช้เส้นทางพระราม2 เข้าตัวเมืองสมุทรสงครามจากนั้นเดินทางต่อ ดังกล่าวมาแล้วในข้อ1