ปั่นจักรยานชมสวน

      มีบริการจักรยานฟรี สำหรับท่านที่มาพักบ้านสวนริมน้ำ
      โดยท่านสามารถขี่ชมสวนลิ้นจี่ของเรา หรือ
      ขี่ไปเที่ยวตลาดน้ำยามเย็นที่อยู่ไกล้เคียงได้