นั่งเรือเที่ยวอัมพวา

ท่านสามารถนั่งเรือเที่ยวอัมพวา
ได้ทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามต่างๆ
หรือจะเป็นนั่งเรือตกกุ้ง
ยามค่ำคืนยังสามารถนั่งเรือ
ชมหิ่งห้อยที่ยังมีอยู่มากตามลำน้ำ
ใต้ต้นลำพู